De tools voor projectmanager en BIM-manager, bewaak je BIM-protocol

Projectleiders en hun opdrachtgevers willen grip hebben op alle belangrijke beheeraspecten, om tijdig te kunnen bijsturen. Daarvoor hebben zij realtime inzicht nodig in alle beschikbare voortgangsinformatie over tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en mogelijke risico's. Dat is het meest efficiënt te organiseren via webgebaseerde software voor projectbeheersing.

Stuur op het project

Door de samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen via Internet te organiseren, creëer je namelijk automatisch ook een plaats- en tijdsonafhankelijke beheerstructuur. Daarom bestaat onze integrale projectmanagementsuite uit IBIS4Projects, IBIS4Budget en IBIS4Risk, maar ook bimsync om het toenemend BIM-gebruik in projecten goed te managen.