Inventarisatie, conditiemeting (NEN 2767) en meerjaren onderhoudsplan

Vastgoedbeheerders moeten elk jaar het meerjaren onderhoud begroten, plannen en zo nodig bijsturen. Een complex proces waarbij je rekening moet houden met toenemende regelgeving en voorwaarden. Met onze software krijg je niet alleen meer inzicht in het onderhoud, maar kun je ook beter op het juiste moment de juiste prioriteiten stellen.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft grip op vastgoedbeheer

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) helpt vastgoedbeheerders om beleid en strategische doelstellingen te vertalen naar een operationeel plan. Rekening houdend met de huidige staat van alle objecten. Daarom kun je met onze software uiteraard ook conditiemetingen conform de NEN 2767 uitvoeren en alternatieve scenario's analyseren en naar kosten doorrekenen.