Dé tool voor het maken van een RAW Bestek met de CROW richtlijnen

Bij het schrijven van een bestek stel je een volledige werkomschrijving van het GWW-plan op. Daarbij is het belangrijk dat er zoveel mogelijk tijd besteedt kan worden aan de bijzondere eisen en aspecten van het project, in plaats van alle standaardregels en bestekonderdelen. Dat kan door het schrijven van RAW-bestekken in vergaande mate te automatiseren.

RAW Bestek, Raamovereenkomst, OMOP, UAV of UAV GC

Door veelgebruikte teksten in eigen referentiebestekken op te nemen, worden deze een steeds explicietere vertaling van de eigen werkmethodiek en meest gangbare materialen. Onze software voor het automatiseren van bestekschrijven in de GWW helpt ook om de vele wijzigingen snel en consistent door te voeren en je eerste kostenramingen te maken.