SSK staat voor de Standaard Systematiek Kostenramingen, die het ramen van investerings- en levensduurkosten in GWW-projecten zowel eenvoudiger als inzichtelijker maakt. IBIS4SSK is een webapplicatie waarmee je eenvoudig een SSK-rekenblad in EXCEL kan maken conform publicatie 137 van CROW. Door middel van een dashboard zijn kengetallen uit het rekenmodel duidelijk inzichtelijk en kunnen varianten snel beoordeeld worden. IBIS4SSK biedt:

  • een overzichtelijk dashboard met kengetallen uit een SSK-rekenblad
  • inzicht in mogelijke varianten

IBIS4SSK helpt je bouwkosten en risico's uniformer te ramen

Omdat opdrachtgevers in de GWW-sector kosten- en risicobewuster worden, willen zij meer inzicht en grip op ramingen voor de investering in en exploitatie van nieuwe infrastructuur. Om dat mogelijk te maken heeft het CROW de SSK-systematiek ontwikkeld. IBIS4SSK helpt je daaraan te voldoen, uitgaande IBIS-begrotingen gemaakt in GwwCalc of IBIS-TRAD. Daarnaast kunnen via het universele uitwisselingsformaat CUF-XML ook begrotingen van derden worden ingelezen.

IBIS4SSK vertaalt simpel gezegd je eigen projectraming of begroting naar het in Microsoft Excel vastgelegde SSK-rekenmodel van CROW. Behalve dat je zo alle kosten en risico's op de door GWW-opdrachtgevers gevraagde wijze inzichtelijk maakt, bespaar je met onze automatische conversie veel tijd en voorkom je onnodige fouten.

IBIS4SSK
€ 1.000,-
Gratis demo