Met GwwCalc kun je zowel eenvoudig als nauwkeurig kostenramingen, directie- en werkbegrotingen voor GWW-projecten maken. De calculatiesoftware is inclusief het inlezen van alle benodigde gegevens uit RSX- en ZSX-bestanden, eigen bibliotheken, of van derden en tevens:

  • calculaties met zelf in te voeren en te beheren productiemiddelen onderbouwen
  • snel eerder gemaakte calculatieposten of deelcalculaties opzoeken en hergebruiken
  • tijd besparen met uittrekstaten en integraties met kostenbestanden van derden

Consistenter bouwkosten bepalen op globaal- en detailniveau

Hoewel ramingen per definitie minder nauwkeurig zijn dan begrotingen, creëer je er wel degelijk verwachtingen mee die je verderop in het project zo goed mogelijk moet invullen. GwwCalc helpt je om van globaal- tot detailniveau eenvoudig consistente kostenramingen te maken, met eigen basisrecepten en een groot aantal tijdbesparende (zoek)functies.

Behalve het feit dat GwwCalc meerdere methoden voor het maken van ramingen in de GWW ondersteunt, kun je er ook managementrapportages mee maken en overzichtelijk beheren. Tenslotte kun je door middel van wegingsfactoren de kostprijs muteren en met slechts enkele drukken op de knop alternatieve scenario's doorrekenen.

GwwCalc
€ 2.850,-
Gratis demo