Efficiënter samenwerken via de cloud

In projecten wordt veel nieuwe informatie geproduceerd, die zo snel mogelijk voor alle betrokkenen toegankelijk moet zijn. Informatie over het projectresultaat, de werkmethode, voortgangsrapportages etc. Om daarbij de kans op fouten en verspilling te verkleinen is het van groot belang dat iedereen de meest recente documentversies gebruikt.

Met de Ibis software bieden wij alle benodigde gereedschappen voor informatiebeheer in projecten en efficiënter samenwerken. In plaats van iedereen telkens alle nieuwe informatie toesturen, maken wij gebruik van de altijd, overal en op elk gewenst moment toegankelijke cloud. Makkelijker is samenwerken in projecten naar onze ervaring niet te organiseren.