LEAN en transparanter samenwerken

De Nederlandse maakindustrie vertoont veel overeenkomsten met de bouw. In beide markten worden namelijk zowel standaardproducten als eenmalige projecten voor klanten gerealiseerd. Wat die projecten betreft ontdekken steeds meer industriële bedrijven de voordelen van onze in de bouw al decennialang bewezen Ibis software voor communicatie, documentenbeheer, kostencalculatie en risicomanagement.

IBIS4Projects is een intuïtief via de cloud te gebruiken samenwerkingsomgeving, waarin projectleiders alle communicatie en documenten kunnen beheren. Inclusief het ter beschikking stellen van informatie op basis van projectrollen, automatische notificatie van alle wijzigingen en versiebeheer. Dat verkleint de kans op kostbare fouten en maakt de communicatie tijdens het hele project voor iedereen inzichtelijker.

Ook andere software, zoals IBIS4Budget worden door industriële bedrijven gebruikt om de financiële haalbaarheid te beoordelen en op verschillende detailniveaus alle kostenposten te managen. Zonder vooraf te hoeven investeren, want onze Ibis software is tegen een vast bedrag per maand via de cloud te gebruiken en daardoor ook direct tijdens de verschillende projectfasen terug te verdienen.